Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin

Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin, forkortet til Norfem, er en forening som er startet av Bjørn Tvedt (plastikkirurg), Miray Al-Mustafa (spesialist i hud- og veneriske sykdommer ) Karim Sayed (lege), Wai Man Chan (allmennlege), Elin Langeland (estetisk sykepleier) og Nanna Vinje (estetisk sykepleier).

Nanna Vinje

Nanna Vinje er kosmetisk sykepleier hos Cosmo Clinic.

Visjonen for Norfem er å samle den estetiske bransjen i Norge, på tvers av leverandører og geografi. Vi har som mål skape en seriøs bransje som bidrar til å skape et trygt faglig felleskap med felles mål.

Norfem ønsker å jobbe mot et sertifiseringssystem som sikrer høy faglig standard hos våre medlemmer og som gjør at pasientene lettere kan orientere seg om kvalifikasjoner og seriøsitet når de velger behandler.

Norfem ønsker å jobbe ut fra en etisk plakat som sikrer høy standard i forhold til regelverk og lover som regulerer bransjen. Dette gjeldende markedsføring, praksis og autorisasjon.

I den estetiske bransjen er det i høyeste grad leverandørene som står for kurs og opplæring av aktørene. Dette resulterer i grupperinger i bransjen og det kan være vanskelig å skape dialog hvor alle blir hørt. Vi er også forskjellige yrkesgrupper; kirurger, dermatologer, tannleger, leger og sykepleiere, noe som igjen påvirker hvordan vi jobber og hvordan bransjen er formet. Punktene nevnt over, er både noen av våre største utfordringer, men også vår største styrke. I bransjen er det bred kompetanse, mye erfaring og høyt utdannelsesnivå. Dette må vi dra nytte av. Samlet blir vi en sterkere stemme som krever å bli hørt.

Norfem har som en av våre største prioriteter, et mål om å kunne fungere som et politisk kommunikasjonsorgan. Vi ønsker at bransjen skal bli hørt i debatter og lovendringer som angår oss, og få muligheten til å kunne kommunisere erfaringer og standpunkter fra bransjen.

Sist men ikke minst har vi som mål å kunne opparbeide en kompetansebank for våre medlemmer. Ved å samle kompetanse og erfaring står vi sterkere til å bidra til ny forskning, samle data og statistikk. Registrering av komplikasjoner og bivirkninger vil øke pasientsikkerheten og kompetansen hos behandlere for å kunne behandle komplikasjoner.

Som beskrevet innledningsvis er Norfem startet av aktører fra bransjen. Det ligger mange timer med jobb, noen tusen meldinger på Norfems gruppechat og ivrige diskusjoner om hva vi ønsker for foreningen og hvordan den skal formes. Nå har vi skapt en begynnelse og resten må skapes langs med veien ved hjelp og tilbakemeldinger fra dere som ønsker å være med å samle den estetiske bransjen i Norge. Vi har støpt fundamentet, og nå er vi avhengig av medlemmer for å bygge resten. Vi er stolte av å kunne ønske dere velkommen som medlemmer i Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin.

Vi trenger deg og din kompetanse, meld deg inn i Norfem: