Hvilke bivirkninger har fillere?

Forventede bivirkninger er smerter av nålestikk, blåmerker og hevelse. Infeksjoner kan forekomme og kan være vanskelige å behandle.  Derfor er […]

Forventede bivirkninger er smerter av nålestikk, blåmerker og hevelse.

Infeksjoner kan forekomme og kan være vanskelige å behandle.  Derfor er hygiene ekstremt viktig.

Forflytninger av filleren (migrering) kan forekomme, det vil si at filleren flytter seg litt i forhold til der den var satt.

Allergiske immunreaksjoner med hevelse og utslett kan forekomme.

Tilstopping av blodårer kan skje, og dersom filler sprøytes inn i en blodåre med alle dens forgreininger, kan det tilkomme vevsskade i det vevet som blodåren forsyner.   Da må man fjerne filleren raskt for å unngå permanente vevsskader.  Da bruker man Hyalase som fjerner HA fillere.  Dersom man får en tilstopping med filler som ikke løser seg opp med Hyalase vil man få større permanente vevsskader.  Det er en god grunn til kun å bruke HA fillere.

Svært sjeldne komplikasjoner er når filler har kommet inn i blodårene, og blitt fraktet til lunger, hjernen eller til øyet – med påfølgende vevskade der.

For å redusere risiko for å tilstoppe store blodårer krever det vært god anatomisk og fillerteknisk kompetanse.