Kan fillere tøye huden?

Ja, dersom mengden av filler blir for stor vil huden tøyes, og ansiktet ser oppblåst ut.  Man kaller dette for […]

Ja, dersom mengden av filler blir for stor vil huden tøyes, og ansiktet ser oppblåst ut.  Man kaller dette for såkalt «Fillerface».  Det er å betrakte som en komplikasjon forårsaket av dårlig estetisk håndverk, eller av estetiske krav fra pasienten som det ikke er tilrådelig å oppfylle.

Ved vanlig bruk av filler vil ikke hudtøyning være et problem.